प्रोफाइल

रेडियो छहारी एक अनलाइन रेडियो स्टेशन हो । दैनिक चौबिसै घण्टा र हप्ताको सातै दिन कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्दछ । यसले आफ्ना सबै श्रोताहरूका लागि मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू जस्तै गीतसङ्गीत तथा समाचार प्रस्तुत गर्दछ।

स्लाेगन

तपाईँको हलपलको साथी

सम्पर्क

नेपाल
अधिक देखाउनुहोस् कम देखाउनुहोस्

सबै टिप्पणीहरू