तपाईंंको रेडियो संग्लन गर्नुहोस्

यसको लागि निम्न डाटाहरूकाे आवश्यक पर्दछ ।

  • रेडियो स्टेशनको नम
    जस्तै: रेडियो वान एफ.एम. 98.3
  • स्ट्रिमिङ्ग प्लेयरको लिङ्क वा यू.आर.एल.
    जस्तै: http://76.541.115.197:8078/
  • वेभसाइट
    जस्तै: http://www.radio1fm.com

कृपया यी जानकारीहरू add@radionp.com मा पठाउनुहोस् ।