प्रोफाइल

सप्तरङ्गी एफ.एम. नेपालको झापामा अवस्थित एक स्थानीय रेडियो स्टेशन हो जसले विभिन्न कार्यक्रमहरु जस्तै समाचार, छलफल, खेलकुद र मनोरञ्जनात्मक विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्दछ । यो स्टेशन 101.6 एफ.एम.मा प्रत्यक्ष सुन्न सकिन्छ।

सबै टिप्पणीहरू