प्रोफाइल

बुर्तिवाङ नेपालबाट प्रसारण हुने रेडियो परिर्तन 91.0 एफ.एम. एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन हो । यसले स्थानीय समाचार र संस्कृति केन्द्रित कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न समर्पित छ। यो विश्वभरी इन्टरनेट मार्फत पनि सुन्न सकिन्छ।

सबै टिप्पणीहरू